Jouw werknemer is belangrijk kapitaal.

 

Dat een werknemer niet aan de verwachtingen voldoet kunnen verschillende oorzaken hebben. Missen ze de juiste kennis, competenties, interesse of focus? Ligt er iets anders aan ten grondslag? De focus ligt dan hoogst waarschijnlijk te veel op datgene wat niet goed gaat of als onprettig wordt ervaren.

 

Mogelijke gevolgen zijn dat het werk niet efficiënt, niet effectief en zonder de juiste aandacht wordt uitgevoerd, wat altijd geld kost.  Als ondernemer wil je iets unieks op de markt brengen en je onderscheiden van de concurrentie. Om dat te kunnen bereiken is het nodig te investeren in kwaliteit en dat zit hem in de mix van middelen en mensen.

 

Op basis van  gestelde KPI’s worden resultaten, gemonitord, beoordeeld en bijgestuurd. KPI’s bepalen voor je medewerkers is lastiger. Een mens bestaat niet uit knoppen waaraan je kan draaien. Je medewerker is misschien wel het belangrijkste kapitaal en essentieel voor het succes van de onderneming.

 

Dus gun het je medewerkers om zichzelf beter te leren kennen om zo het beste uit zichzelf te halen en daarmee voor de organisatie.

 

Mijn trajecten zijn gericht op de volgende aspecten:

  1. Talent en het ontwikkelen van Sterktes.
  2. Persoonlijk leiderschap door zelfreflectie ( meer inzicht in je gedrag en drijfveren )
  3. Burn out Preventie
  4. Re-integratie trajecten.

 

Geïnteresseerd in mijn aanpak? In een persoonlijk gesprek verhelder ik graag jou probleem en leg ik mijn aanpak uit.